خود آموز انگلیسی  :

در قالب پی دی اف و فایل صوتی و تصویری که شامل بیش از 4000 لغات طبقه بندی شده و بیش از 2000
جملات پرکاربردی با معنی و بیشتر از 130 صفحه گرامر که برای زبان آموزی لازم و کافی است تنظیم شده
ضمنا برای کل لغات فایلهای صوتی و تصویری با لهجه آمریکایی تنظیم شده که برای تلفظ صحیح بسیار مفید
است ، البته لغات در فایلهای صوتی و تصویری بدون معنی می باشد ( در این فایلها معنی لغات باشد باعث تنبلی
در یادگیری می شود ) .

قــیــمـت :  350000  ریـــال
 
بــــرای خـــریــد کـلـیـک کـنـیـد 
Learning English
خود آموز انگلیسی
تماس
صـفـحـه اصـلـی
خرید شارژ